Програма на събитието

Принтирай

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

 

ПЪРВИ ДЕН – 2 февруари 2023 г. (четвъртък)

14.00-15.15     Работна сесия 1

 • Трайни норми в Закона за публичните финанси
 • Изпълнение на Закона за прилагане на разпоредби на закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и нормативните актове за неговото прилагане
 • Изисквания и ограничения за периода до приемането на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

15.15-15.45     Кафе пауза

15.45-17.30     Работна сесия 2

 • Възможности и ограничения за финансиране разходите на общините (МРЗ, ДДД, инвестиционни, отчисления и обезпечения по ЗУО)

19.00                Вечеря

 

ВТОРИ ДЕН – 3 февруари 2023 г. (петък)

09.30-11.30     Работна сесия 3

 • Подходи и решения на общините до приемане на ЗДБРБ за 2023 г. относно:
 • уреждане на бюджетните разплащания, включително прилагане измененията в ЗДДС;
 • осигуряване на собствените приходи;
 • определяне на разчетни показатели за срока на действие на Закона за прилагане на разпоредби на закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.;
 • ефективно приключване и разплащане на проектите с финансиране от ЕС и кандидатстване с нови проекти;

 

Р Е Г И С Т Р А Ц И Я

Начало Гости и говорители
Регистрация Възможности за партньорство
Календар на събитията

януари 2023

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
  ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ - ден 1/2
 • 3
  ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ - ден 2/2
 • 4
 • 5