НСОРБ Актив ЕООД
София 1111,
ул. „Голаш” 23
тел.: 02 943 44 67
e-mail: activ@namrb-activ.org
www.namrb-activ.org

 

Обучението ще се проведе в платформата за онлайн събития Zoom ( www.zoom.us). За целта е необходимо да инсталирате програмата на устройството, което ще ползвате. При желание, можете да тествате предварително работата на платформата ZOOM , като за целта се обръщайте към Марин Николов на телефон 0888 307 372.

За да се включите в обучението е необходимо да направите електронна регистрация ТУК и да заплатите такса за участие не по-късно от 12.00 часа на 19 януари (вторник). След този час няма да може да бъде отразено плащането и съответно да бъде генериран вашият персонален линк за достъп.

Регистрацията на участниците в ZOOM ще бъде направена от екипа на НСОРБ-Актив. 

Линкът с поканата ще Ви бъде изпратен 30 минути преди старта на обучението, на посочения в заявката за участие e-mail адрес (моля, обърнете внимание за правилното му изписване)

Таксата за участие е в размер на 144 лева с ДДС и се превежда  на следната банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД,
София Главен офис,
IBAN BG89RZBB91551068054800, BIC RZBBBGSF
НСОРБ-АКТИВ ЕООД
 

Фактурите за преведените такси ще бъдат издавани след получаване на дължимата сума и ще бъдат изпращани на посочените от участниците e-mail-адреси.

С цел обучението да бъде максимално полезно, може предварително да бъдат изпращани конкретни въпроси и казуси на e-mail: activ@namrb.org. По време на обучението също ще имате възможност да изкажете, както писмено, така и директно, своите въпроси и коментари.

Указания за работа със Zoom платформата ще бъдат изпратени на регистрираните участници на 19 януари.