НСОРБ Актив ЕООД
София 1111,
ул. „Голаш” 23
тел.: 02 943 44 67
e-mail: activ@namrb-activ.org
www.namrb-activ.org

 

Обучението „ПОДГОТОВКА НА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ 2022“ ще се проведе на 15 и 16 март 2022 г. в хибриден формат – присъствено в гр. София, хотел „Маринела“ и дистанционно през ZOOM платформата.

Размерът на таксите, според вида участие, е както следва:

Вид участие

Цена с включен ДДС

Присъствено, без нощувка

205 лева

С нощувка в двойна стая

275 лева

С нощувка в единична стая

330 лева

Дистанционно (онлайн през ZOOM)

144 лева

 

Настаняване в двойна стая е възможно, ако посочите с кого желаете да бъдете настанен/а.

Таксата включва: организационни разходи; техническо обезпечаване на обучението; участие на гости и лектори; за присъствените участници - работен обяд, вечеря, кафе-паузи и при желание нощувка със закуска в единична или двойна стая (с включено безплатно ползване на фитнес център и вътрешен басейн) в хотел „Маринела София“.

Резервация за шофьор: Ако желаете да направите резервация за шофьор следва да го отразите в Заявката за участие и да заплатите сума в размер на 245 лева за настаняване в единична стая и включено хранене като на участниците.

При желание можем да направим резервация за допълнителна нощувка преди и/или след обучението (14 и/или 16 март): нощувка със закуска в единична стая – 125 лева; нощувка със закуска в двойна стая – 70 лева на човек. Допълнителната нощувка за шофьорите в единична стая е в размер на 125 лева.

Краен срок за превеждане на таксите за участие в обучението е до 3 дни след подаване на заявката, но не по-късно от 11 март 2022 г. (петък).

  • Заявяването за участие се извършва най-късно до 11 март 2022 г. (петък) само on-line ТУК
  • Ако желаете да поръчате Консултативна разработка за подготовка на общинските бюджети за 2022 г., можете да го направите ТУК
  • Цена на 1 екземпляр е 66 лева. Съответният брой поръчани книжки ще бъдат изпращани от 14 март, за сметка на получателя, с експресна куриерска услуга, по реда на превод на общата стойност на поръчката.

Участниците, които ще се включат присъствено в обучението „Подготовка на общинските бюджети`2022“ ще получат заявените от тях бройки от Консултативната разработката на място.

Всички посочени суми са с включен ДДС и се превеждат на следната банкова сметка:

НСОРБ-Актив ЕООД
Юробанк България АД
IBAN BG82BPBI79401060884701, ВIС BPBIBGSF

 

При превода, посочете общината или второстепенния разпоредител, който превежда таксата.

  • Фактурите ще бъдат издавани след получаване на дължимите суми и ще бъдат изпращани на посочените от участниците e-mail адреси.

За въпроси по регистрацията за участие в обучението и заявки за Консултативна разработка: Георги Колев, g.kolev@namrb.org ; тел. 02/9434 467, 468; 0882 037 751

 

Р Е Г И С Т Р А Ц И Я