ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ ПО ЗАКОНА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 г.

За събитието

На 2 и 3 февруари 2023 г. в гр. София, хотел „Рамада“ ще се проведе Дискусионен форум с фокус върху Закона за прилагане на разпоредби на закона за Държавния бюджет на Република България за 2022 г., приет от 48-ото Народно събрание на 23 декември 2022 г.

За участие във форума каним: финансисти, счетоводители, данъчни експерти, ресорни заместник-кметове, председатели на Общинските съвети, общински съветници от бюджетните комисии и кметове, при проявен професионален интерес.

Темите в програмата ще са с акцент върху:

 • Изпълнение на Закона за прилагане на разпоредби на закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и нормативните актове за неговото прилагане
 • Изисквания и ограничения за периода до приемането на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
 • Възможности и ограничения за финансиране разходите на общините (МРЗ, ДДД, инвестиционни, отчисления и обезпечения по ЗУО)
 • Подходи и решения на общините до приемане на ЗДБРБ за 2023 г. за уреждане на бюджетните разплащания, осигуряване на собствените приходи; определяне на разчетни показатели за срока на действие на Закона за прилагане на разпоредби на закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.; ефективно приключване и разплащане на проектите с финансиране от ЕС и кандидатстване с нови проекти.

Регистрацията за участие във форума ще бъде отворена до 26 януари 2023 г. (четвъртък) и може да бъде направена на следния линк: 

 

Р Е Г И С Т Р А Ц И Я

Програма
Регистрация Възможности за партньорство
Календар на събитията

януари 2023

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
  ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ - ден 1/2
 • 3
  ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ - ден 2/2
 • 4
 • 5